Na današnji dan: Zakon o plebiscitu

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji vseh treh zborov 6. decembra 1990 sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Sprejela je tudi Izjavo o dobrih namenih. Z razglasom je pozvala k udeležbi na plebiscitu in pojasnila pomen odločitve za samostojno in neodvisno državo.

V tretji točki sporazuma političnih strank in poslanskih skupin so zapisali: Vse politične stranke in skupine se zavezujejo, da bodo pri pripravi in izvedbi plebiscita delovale sporazumno in usklajeno. Za čim višjo udeležbo in pozitivno opredelite državljanov bodo zastavile ves svoj politični vpliv in ugled. Politične stranke in poslanske skupine bodo štele za skupni uspeh vseh strank in skupin, če bo za samostojno in neodvisno Slovenijo glasovala večina vseh volilnih upravičencev. V četrti točki sporazuma so zapisali, da predstavlja plebiscit odločilno dejanje osamosvojitve R Slovenije. Na podlagi pozitivnega izida plebiscita se bo nadaljeval in tudi končal proces razdruževanja s Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Datum plebiscita so določili kasneje.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več