Na današnji dan: Marija Terezija

29. novembra 1780 je umrla 63-letna Marija Terezija, ki je bila 40 let avstrijska cesarica ter ogrska in češka kraljica. Poročena je bila s Francem Lotarinškim, poznejšim cesarjem Francem I., s katerim je imela 16 otrok, deset sinov in šest hčerk.

Vladala je absolutistično, vendar je uvedla nekatere pomembne reforme. Tako je cerkvenim redom odvzela šolstvo in cenzuro.

Odvzela jim je tudi iskanje in obsojanje čarovnic, kar je praktično pomenilo ukinjanje teh ostankov srednjega veka. Poskušala je zaščititi kmete pred pretiranim izkoriščanem tako, da je določila najvišje davke, ki so jih fevdalci lahko zahtevali od njih. Uvedla je splošno davčno obveznost, leta 1769 pa poenoten kazenski zakonik. Za dvig splošne izobrazbe prebivalstva je ustanovila ljudske in obrtne šole ter trgovske akademije.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več