Intervju z Nado Pirjevec, kandidatko za ajdovsko županjo: Stari mlin bo postal kulturno središče

V okviru predvolilne kampanje smo ponudili predstavitveni intervju kandidatom za nova župana Ajdovščine in Vipave (KLIK). Danes objavljamo prvi intervju.

Mag. Nada Pirjevec (58) kandidira za najmočnejšo politično stranko v državi, največjo vladno stranko Gibanje Svoboda. Inšpektorica za cestni promet je doma iz Vrtovina in vodi strankin lokalni odbor. Objavljamo tudi fotografije iz njenega družinskega albuma.

Ste kandidatka za županjo občine Ajdovščina iz stranke Gibanje Svoboda. V kolikor boste izvoljeni za županjo, katero področje bo za vas v Ajdovščini prioriteta in ga boste kot prvega začeli reševati v občini Ajdovščina?

Najprej bom začela reševati nezadostne kapacitete za osnovne življenjske potrebe ljudi: bivanjske, vrtčevske, osnovno šolske in kapacitete domov za starejše.

Gospodarstvo je ključno za razvoj občine. Kako se bo občina pod vašim vodenjem spopadala s spodbujanjem gospodarstva v naši občini? Kaj boste konkretno naredili, da boste v Ajdovščino pripeljali nove investicije in kaj boste naredili, da bo občina Ajdovščina zanimiva za mala in srednja podjetja?

Pod mojim vodenjem bo poskrbljeno za še bolj stimulativno okolje gospodarskim subjektom, ki jim bodo ponujena komunalno urejena stavbna zemljišča, olajšave zlasti za začetek in v prvih letih njihovega delovanja pri višini dajatev, z infrastrukturno ureditvijo industrijskih con. Kar pa je bistveno za kvaliteten razvoj in ne le za povečanje njegove kvantitete, je uvedba digitalizacije na vseh segmentih in dvig konkurenčnosti z implementiranjem industrije 4.0. Digitalizacija nam daje številne konkurenčne prednosti, zato je tudi ena od poglavitnih smernic stranke Gibanje Svoboda.

Kaj boste naredili, da bo občina ustvarila prijazno okolje za podporo gospodarskih idej mladih oziroma za tako imenovane startup-e?

Občina Ajdovščina lahko perspektivne mlade podjetnike spodbudi na različne načine. Ponudimo lahko občinske štipendije za dijake in študente, ki izkazujejo nadpovprečne rezultate. S pomočjo evropskih finančnih mehanizmov (npr. Erasmus+ ali Interreg projektov) lahko organiziramo prenos dobrih praks lokalnega zagonskega podjetništva v naše kraje. Menimo, da bo naša občina prijazno okolje lahko ustvarila samo s kombinacijo opisanih ukrepov, ki zasledujejo končni cilj: aktivna podpora najboljšim ter najperspektivnejšim kadrom.

Kako boste v gospodarski razvoj vključili naše športno letališče?

Kot je vprašanje postavljeno, gre na eni strani za gospodarske dejavnosti, na drugi pa za športno dejavnost. Gospodarstvo lahko športno dejavnost le spodbuja in ji finančno pomaga.

Vipavska dolina ima velik potencial za turizem. Kaj boste naredili, da bo turizem v občini Ajdovščina doživel preboj?

Predvsem je povezovanje s sosednjimi občinami na tem področju tisto, ki bo pripeljalo do razvoja turistične dejavnosti.  Po drugi strani povezovanje s kmetijstvom in prepletanje obeh dejavnosti. Stimuliranje in pomoč občine pri povečanju turističnih kapacitet,  pomoč pri pridobitvi dokumentacije za turistične namestitve. Občina mora na eni strani zagotoviti ustrezen prostor za širitev turističnih kapacitet, na drugi pa poskrbeti, za urejeno grajeno ter naravno okolje. Oboje ima velik vpliv na odločitev turistov za nočitev v naših krajih. Zaradi naše lokacije moramo obvezno zagotoviti povezovanje s sosednjimi občinami, tudi z medobčinskimi turističnimi centri itn. Občina bi morala vsem ponudnikom različnih storitev (namestitve, prehrana, kulturne ustanove, muzeji itn.) nuditi platformo za sodelovanje npr. v obliki posebnega občinskega strokovnega sveta za turizem. Veliko priložnost vidimo zlasti v pripravi skupnih paketnih storitev, ki bi turiste spodbudili k sočasnem obisku več različnih destinacij oz. ponudnikov v naši občini in tudi širši okolici.

Kako boste spodbujali dopolnilne dejavnosti na kmetijah in kmečki turizem v naši občini?

S poenostavljanjem postopkov in pomoči pri izvedbi in investicijah v tovrstne kapacitete. Kot smo omenili že pri prejšnjem vprašanju lahko turistične kmetije ter t.i. osmice postanejo pomemben element v paketnih ponudbah naše občine. S tem bi vsem obiskovalcem omogočili bistveno boljšo izkušnjo, ponudnikom turističnih storitev pa dodaten promet.

V občini Ajdovščina se v zadnjem času gradi precej stanovanj. Večina stanovanj bo za prodajo oziroma zasebno oddajo, še vedno pa obstajajo mlade družine in posamezniki, ki si stanovanja ne morejo privoščiti za nakup oziroma zanj plačevati tržno najemnino. Kako boste reševali to stanovanjsko problematiko?

S povečanjem deleža neprofitnih stanovanj v celotni kvoti novozgrajenih stanovanj. Stanovanjsko problematiko bomo reševali s kombinacijo različnih sodobnih ukrepov. Po zgledu iz Ljubljane bomo proučili možnost zadružne gradnje na občinskih zemljiščih. Takšna gradnja je namreč praviloma bistveno cenejša ter tudi kvalitetnejša. Obstajajo prakse, ko občina v zameno za občinsko zemljo od investitorjev zahteva določeno število neprofitnih stanovanj. Menimo, da moramo nujno poskrbeti, da pri novogradnjah ne pridemo v situacijo, kjer določena območja veljajo za bogatejša, določena pa za revnejša.

Rizzattijeva vila, spomenik zgodovinskega pomena, kulturna dediščina, ki ob robu najlepšega zelenega parka v Ajdovščini počasi propada, je (zaenkrat) še v lasti občine Ajdovščina, v njej sicer »domuje« večina političnih strank, kaj nameravate storiti z njo?

Kot napisano, gre za spomenik zgodovinskega pomena. Vsekakor si že dalj časa zasluži temeljito obnovo. Priložnost za pridobitev sredstev vidimo v novi evropski iniciativi New European Bauhaus«, ki spodbuja investicije v prenovo starejših, kulturno pomembnih objektov. Vsekakor bomo v naslednjem mandatu aktivno delali na pridobivanju omenjenih evropskih sredstev za temeljito obnovo Rizzattijeve vile.

Kaj pa stari mlin, ki se podira sam vase, kakšna je vaša rešitev zanj? Odkod denar?

Na področju starega mlina bomo zgradili kulturno središče, ki si ga občina Ajdovščina zasluži in ki ga že dalj časa nima. Imelo bo tako dvorano večje kapacitete, kot tudi manjše prostore, ki bodo služili raznim društvom ter manjše sejne sobe za oddajanje. Država nam bo kot občinam, katerih župani in županje bomo iz vrst največje parlamentarne stranke, pri zahtevnejših projektih, vsekakor priskočila na pomoč.

Če bi se, denimo, v šahu pomerila Nataša Pirc Musar in Anže Logar, bi večina Vipavcev navijala za slednjega. Kaj pa vi?

Vipavci so kavalirji, zato dvomim v zgornjo trditev. Sama bi navijala za oba. Naj zmaga najboljši.

Iz družinskega albuma Nade Pirjevec

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več