Na današnji dan: Maistrovi borci v Borovljah

Ob nastanku Države SHS, to je pred združitvijo v Kraljevino SHS, so 8. novembra 1918 imenovali za zasedbo Koroške stotnika Alfreda Lavriča, vendar za zasedbo ni dobil vojaških sil. Namenili so, da jih zbere na Koroškem, zbiral pa jih je po večini na Gorenjskem. Prvi oddelek prostovoljcev je 14. novembra zasedel Ljubelj. Glavnina Lavričevih sil je tako 18. novembra 1918 s 65 vojaki in tremi strojnicami prekoračila Ljubelj in 19. novembra 1918 vkorakala v Borovlje. Tam je Lavrič z deželnim poveljnikom Koroške, majorjem Ludwigom Hulgertom in odposlancem deželne vlade dr. Josepom vom Pflanzem sklenil začasni sporazum, da bo vojska Države SHS zasedla območje Koroške južneje od demarkacijske črte Zilja, od izliva Ziljice do izliva v Dravo, do Brezja pri Velikovcu. Obe strani sta se zavezali, da se bosta izogibali spopadom.

Zanimivo, da se je pozivom k vključitvi v slovenske vojaške enote odzvalo nekaj desetin domačinov, ne pa tudi pripadniki Narodnih straž v Rožu.

Fotografija: Alfred Lavrič/Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več