Na današnji dan: Zveza Slovencev na Madžarskem

Slovenci na Madžarskem so bili dolga leta izpostavljeni silovitemu raznarodovalnemu pritisku. Šele 27. oktobra 1990 so v Gornjem Seniku lahko ustanovili Zvezo Slovencev na Madžarskem. Do nekakšne posledice ustanovitve je prišlo 14. februarja 1991, ko je izšla prva številka njihovega štirinajstdnevnika Porabje.

Z Zvezo Slovencev na Madžarskem so porabski Slovenci prvič v zgodovini dobili svojo lastno samostojno narodnopolitično organizacijo. Ob njeni ustanovitvi so predstavniki porabskih Slovencev ugotavljali, da so najbolj žgoči problemi usoda maternega jezika, položaj šolstva in gospodarska brezperspektivnost v zaprtem kotu ob tromeji. Zahtevali so večje razumevanje večinskega naroda za njihove posebne probleme, ki jih je povzročila dolgoletna popolna zapora tega območja. Zahtevali so tudi takojšnje odprtje mejnega prehoda Gornji Senik – Martinje in obnovitev prometne povezave s Prekmurjem.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več