Na današnji dan: Pristojnosti nad Teritorialno obrambo

Zaradi odvzema orožja slovenski Teritorialni obrambi, s čimer je JLA začela 15. maja 1990, so se občutno zaostrili odnosi med slovenskim državnopolitičnim vodstvom in vodstvom JLA. Slovenska skupščina je začela sprejemati osamosvojitvene zakone. Z ustavnim amandmajem je Slovenija 28. septembra 1990 prevzela vse pristojnosti nad svojo Teritorialno obrambo.

Novi zakoni so dajali Sloveniji izključne pristojnosti pri določanju vojaškega roka in poveljevanja v Teritorialni obrambi. Zvezni organi so zahtevali, da Slovenija te zakone prekliče.

Predsedstvo Republike Slovenije je odstavilo poveljnika TO Slovenije, generalmajorja Ivana Hočevarja, ker ni sodeloval z republiškimi organi, vendar zvezni sekretariat za ljudsko obrambo ni sprejel njegove odstavitve. Kljub temu je slovensko predsedstvo na ta položaj imenovalo rezervnega majorja Janeza Slaparja. Tako je bil Republiški štab TO nekaj časa celo dvojen, vendar je bil Hočevarjev štab le formalen, brez vsakega vpliva na enote TO.

V začetku marca 1991 je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni zakon, da naborniki slovenski državljani ne bodo več služili vojaškega roka v JLA.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več