Na današnji dan: Slovenska narodna zastava

Ministrstvo notranjih zadev na Dunaju je 23. septembra 1848 potrdilo kranjske deželne barve: belo, modro, rdečo, ki jih je leta 1836 določil cesar Ferdinand, potem ko je prejšnjo zlato iz leta 1806 zamenjala bela barva.

Belo-modro-rdeča zastava je leta 1848 postala slovenska narodna zastava. Ob tem je 12. marca 1848 Fran Blažič objavil petkitično pesem, katere zadnja kitica pravi: Belo rdeče kaže nam zdravje, – to je življenja prvo poglavje, – zdravje nam daje bistri pogum. – Modro lastnost je lep’ga vremena – modrih rojakov Slave plemena, – čisto prebrisan moder je um. V Bleiweisovih Novicah je 18. oktobra Matevž Ravnikar-Poženčan priobčil pesem zastavi, ki se končuje s kitico: Zato te naše barve tri – najlepši nam stoje – brez višega pomena ni – kar one govore.

Naslovnica: Zastava Kranjske dežele/Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več