Znanstveni posvet – “Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor”

Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev (Trst) Vas vljudno vabita na znanstveni posvet Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor, ki bo potekal v petek, 23. septembra 2022, z začetkom ob 15. uri v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu, Ulica Donizetti 3 – 34133 TRST.


Po uspešno izvedenem znanstvenem posvetu Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu, ki sta ga
Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane in Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta izpeljala 8.
oktobra 2021 na Opčinah pri Trstu, smo se odločili, da v letu, ko se spominjamo 75-letnice Pariške mirovne pogodbe, ponovno združimo moči obeh ustanov in s predavatelji iz matice in zamejstva osvetlimo nekatera zgodovinska vprašanja, ki zadevajo slovensko zahodno mejo po koncu druge svetovne vojne.


Uvodni nagovor: Sergij Pahor, predsednik DSI in dr. Tomaž Ivešić, direktor SCNR


Referati in predavatelji na posvetu:
1) Represija komunistična režima ob zahodni meji med letoma 1945–1954 (referent dr. Jernej Vidmar).
2) Samostojno politično nastopanje Slovencev na Tržaškem, Goriškem in Videmskem v novih okvirih narodne manjšine (referentka Erika Jazbar).
3) Delo slovenskih duhovnikov na Primorskem za priključitev Primorske k matici (referent dr. Renato Podbersič).
4) Preganjanje duhovščine v priključenem delu Primorske in v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (referentka dr. Tamara Griesser Pečar).
5) Slovensko šolstvo na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946 (referent prof. Tomaž Simčič).
6) Vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji (referent Ivo Jevnikar).
7) Slovenski begunci v Italiji po vzpostavitvi nove razmejitve med Jugoslavijo in Italijo (referentka dr. Helena Jaklitsch).
8) Nova govorica prostora: spremembe v kulturni krajini na Primorskem v letih 1943–1954 (referent dr. Matic Batič).


Veselimo se Vašega obiska!

Vir: Društvo slovenskih izobražencev Trst SCNR

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]