Na današnji dan: Prvo gasilsko društvo

V Metliki so imeli prvo gasilsko društvo na Slovenskem. Ustanovili so ga 18 . septembra 1869. Naslednje leto so nastala društva v Ljubljani, Laškem in na Ptuju.

V začetku šestdesetih let 19. stoletja so bili na Slovenskem prvi poskusi ustanovitve gasilskih skupin, ki bi bile stalno pripravljene za gašenje požarov. Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila predvsem na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Ker so bili v društvih Slovenci in Nemci, je prihajalo do pogostih narodnostnih spopadov.

Leta 1919 so v Ljubljani ustanovili Jugoslovansko gasilsko zvezo Ljubljana, ki je 1920 imela 22 žup, 306 društev in okoli 10.000 članov. Do 1940 je bilo v Dravski banovini 968 gasilskih čet z 32.202 članoma. Gasilstvo se je kljub raznim težavam v tem obdobju pomembno razširilo.

Po sprejetju zakona o prostovoljnih gasilskih društvih je bila 2. oktobra 1949 ustanovljena Gasilska zveza LRS, ki je združila nad 1000 prostovoljnih gasilskih čet ter 54.000 članov. Kako se je razširilo gasilstvo, največ pove primerjava leta 1918 in 1988, torej v razmaku 70 let. Leta 1918 je bilo v Sloveniji 239 gasilskih društev z 8365 člani, sedemdeset let kasneje pa 1467 društev s 108.082 člani.

DELITE
Ne spreglejte
post-image
Aktualno

Protestna izjava

Podpisani predstavniki slovenske civilne družbe v imenu članov, plačnikov RTV-prispevka, protestiramo zoper politični kadrovski cunami, s katerim vladajoča politika po svojih nameščencih v organih RTV Slovenija izničuje še zadnje...
Naloži več