Na današnji dan: Neuresničene sanje

15. septembra 1920 je Slovenska ljudska stranka na začetku volilne kampanje za konstituanto objavila, da bo v bodoči ustavni ureditvi države zahtevala za Slovenijo avtonomijo: ≫Avtonomija pokrajine ali dežele obstoji v tem, da imajo vrhovne pokrajinske oblasti v gotovih političnih, gospodarskih, prosvetnih in finančnih vprašanjih vrhovno in najvišjo odločilno moč in oblast. Če ima dežela avtonomijo, ima pač pravico izdajati v teh zadevah postave, po lastnem preudarku, in ne sme imeti v teh zadevah nobenega gospodovalca nad seboj. To se pravi, da ji gre v teh zadevah nekršljiva pravica odločati v zadnji instanci.≪

Povedala je še, da je mogoče avtonomijo udejanjati edino preko deželnega oziroma pokrajinskega zbora. Poudarila je, da bo ≫problem avtonomije postavljen v središče in osrčje volilnega vojskovanja≪ in da tako težke, srdite in usodne volilne kampanje, kakršna se obeta, Slovenci še niso doživeli.

Pokazalo se je, da je šlo za ≫račun brez krčmarja≪, to je velikosrbskih politikov, ki niso hoteli niti slišati o kakšni avtonomiji.

Že takrat so govorili o enem jugoslovanskem narodu, ki naj bi ga sestavljalo več plemen …

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več