Na današnji dan: Prva slovenska realka

Na slavnostni seji občinskega odbora v Idriji so 18. avgusta 1900 sklenili, da na svoje stroške ustanovijo v Idriji mestno nižjo gimnazijo. Ustanovitev srednje šole v Idriji pa ni bila odvisna samo od pristanka oblasti v Ljubljani in na Dunaju, ampak tudi od razpoloženja v Idriji sami. V letih 1900 in 1901 se je jasno pokazalo, da so Idrijčani enotni v svoji odločni zahtevi po srednji šoli, da pa so stališča o tipu te šole dokaj različna. Sklep o gimnaziji je namreč naletel na odpor med delom prebivalstva, zlasti med rudarji. Ta najmočnejši del mestnega prebivalstva je odklanjal gimnazijo in zahteval realko.

Pritisk je moral upoštevati tudi občinski odbor. To se je zgodilo na seji 29. decembra 1900, ko je župan ob predložitvi občinskega proračuna predlagal tudi sprejem in potrditev ustanovne listine nižje realke. V ustanovno listino novega zavoda je tako prišel naziv: Mestna nižja realka v Idriji. Redni pouk v prvi slovenski realki se je začel 20. septembra 1901.

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]