Na današnji dan: Ljubljanska borza

brown wood logs in close up photography

16. avgusta 1924 so ustanovili Ljubljansko borzo za blago in vrednote. Ustanovile so jo Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, društva denarnih zavodov, Zveza trgovskih gremijev in zadrug, Zveza industrijcev in poslovneži. V začetku je poslovala samo z blagom, predvsem z lesom, žitom in vrednostnimi papirji, junija 1927 pa je dobila pravico trgovati tudi z valutami in devizami.

Največji obseg je zavzemala trgovina z lesom, namenjenim za izvoz. Pomembna je bila tudi žitna trgovina, saj je prek borze potekala večina nabav komercialnih mlinov v Sloveniji. Ker je bil obseg poslovanja velik, so bile pomembne tudi njene splošne in posebne uzance za trgovanje z lesom, žitom, vinom, krompirjem in drugimi proizvodi, s katerimi je trgovala in so jih uporabljali pri kupčijah na borzi, upoštevali pa so jih tudi v trgovanju zunaj borz.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več