Na današnji dan: Učitelji nekoč in danes

Da so bili včasih učitelji v zares nezavidljivem položaju, kaže listina, v kateri je 11. avgusta 1787 celjska kresija, to je okrožni urad, zaprosila graški gubernij za učitelja, ki bi znal tudi orglati v cerkvi. Dobili so odgovor, da učitelji niso primerni za takšno igranje, ker slaba cerkvena glasba moti zbranost duha, in naj zato raje igrajo na zabavah. Mnogi učitelji so bili takrat plačani celo manj kot vaški pastirji. Občinski možje so od njih zahtevali, da za beraško plačo učijo še petja, igranja orgel in opravljajo tudi občinske posle. Slabo plačani učitelji so bežali iz vasi, drugi pa so si pomagali z igranjem na veselicah, porokah in v cerkvah.

Zaradi težkega položaja učiteljev je cesar Jožef II. leta 1789 razglasil, da bodo morali vsi plačevati šolnino. Ti prispevki so šli za učiteljevo redno letno plačo, ki bi morala znašati 130 goldinarjev, vendar je to vsoto, posebno na podeželju, le redkokdaj dosegla.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več