Na današnji dan: Solkanski most

Po italijanski zasedbi Posočja je bila 8. avgusta 1927 končana obnova nekoliko spremenjenega znamenitega Solkanskega mosta, ki je bil leta 1985 razglašen za tehniški spomenik.

Solkanski most je kamnit ločni most čez Sočo v Solkanu na železniški progi Jesenice – Nova Gorica. Dograjen je bil decembra 1905, v času opuščanja gradnje kamnitih mostov. Ima drugi najdaljši kamniti lok na svetu in najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi. Postavitev je bila največje in najzahtevnejše inženirsko delo na Slovenskem med gradnjami nosilnih konstrukcij iz kamna. Odločili so se za gradnjo kamnitega mosta z razponom 80 m. Ko so se spomladi 1904 začela gradbena dela, so ugotovili, da izbrano mesto na levem bregu Soče ni primerno za temelj glavnega loka. Zato so lego mostu spremenili, dolžino loka pa povečali na 85 m. Dolžina celotnega objekta je 220 m.

Načrte za most je izdelal R. Jaussner, gradnjo pa je vodil L. Orley. Glavni lok je bil izdelan iz 4533 natančno obdelanih kvadrov iz školjčnega apnenca iz kamnoloma pri Nabrežini. Gradnjo je ovirala Soča, ki je pogosto hitro narasla. 24. novembra 1904 je narasla za šest metrov in porušila gradbeni oder. Kljub temu je bil most decembra 1905 dograjen. Med 1. svetovno vojno je most avstrijska vojska ob umiku 9. avgusta 1916 minirala. Po preboju soške fronte so novembra 1917 začeli graditi provizorij, ki je maja 1918 že omogočal promet. Po italijanski zasedbi Posočja je bil most obnovljen v nekoliko spremenjeni obliki.

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]