Na današnji dan: Nova Slovenija

Na ustanovnem kongresu Nove Slovenije, krščansko-ljudske stranke, je bil 4. avgusta 2000 izbran za prvega predsednika dr. Andrej Bajuk.

Do ustanovitve nove slovenske politične stranke je prišlo potem, ko je SLS+SKD, sedanja SLS, podprla spremembo ustave, ki jo je predlagal poslanec ZLSD, sedanje SD, Miran Potrč. Z njo so vnesli v ustavo določilo, da je v Sloveniji proporcionalni volilni sistem. S tem so skupaj z ZLSD, LDS in DeSU-som izigrali odločbo ustavnega sodišča, ki je potrdilo na referendumu sprejeti sklep o dvokrožnem večinskem volilnem sistemu. SLS+SKD se je znašla pred obtožbami, da je izdala svoj politični pol ≫slovenske pomladi≪. Padanje ugleda med lastnimi volivci in zmedo v volilnem telesu so poskušali popraviti s povabilom Francetu Arharju, takratnemu guvernerju Banke Slovenije, naj prevzame predsedniško mesto, vendar ta povabila ni sprejel.

Fotografija: dr. Andrej Bajuk/Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več