Na današnji dan: Po Brionski deklaraciji

Po določbah Brionske deklaracije naj bi se 1. avgusta 1991 začela konferenca o Jugoslaviji. Takrat so slovenski državni organi že izvajali oblast na vsem slovenskem ozemlju, slovensko gospodarstvo je s tujimi partnerji po večini poslovalo mimo zveznih organov oblasti, slovenski diplomaciji pa so bila odprta že številna vrata, ki so ji bila še do nedavna zaprta.

Boj Slovenije za mednarodno priznanje je potekal v senci oblikovanja nove Evrope in prerazporeditve moči med njenimi najpomembnejšimi državami. Slovensko zunanje ministrstvo je svojo politično strategijo gradilo na naslanjanju na Nemčijo in Avstrijo, večji pritisk pa naj bi izvajalo na Italijo, Francijo in ZDA ter skušalo doseči spremembo njihovih uradnih stališč do ohranitve enotnosti Jugoslavije. Slovenska zunanjepolitična strategija se je poleti 1991 še najbolj spremenila v odnosu do Hrvaške. Čeprav je slovenska oblast do vojne za Slovenijo skušala delovati usklajeno s Hrvaško, je po brionski konferenci menila, da se je treba do nje vse bolj distancirati in svetu pokazati, da Slovenija nima takšnih težav kot njena južna soseda.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]