Na današnji dan: Slovenski Rdeči križ

Tisti, ki menijo, da se je zgodovina začela leta 1941, so zapisali, da je bil ustanovljen Rdeči križ Slovenije 18. 6. 1944 v Gradcu v Beli krajini. V resnici so ustanovili iz društev različnih imen Društvo Rdečega križa Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev že 29. julija 1921. V letih 1929 – 41 so po banovinah delovali njegovi banovinski odbori, ki so bili po okupaciji Jugoslavije razpuščeni.

Začetek slovenskega Rdečega križa sicer pomeni ustanovitev ženskega Društva za pomoč ranjenim in bolnim vojakom, vdovam in sirotam padlih vojakov v letu 1866. Društvo je že delovalo po določilih mednarodnega Rdečega križa. Leta 1902 se je združilo z (moškim) Domoljubnim deželnim pomočnim društvom za Kranjsko, ustanovljenim leta 1879, v enotno društvo, ki je pomagalo ranjenim in bolnim vojakom, zbiralo perilo, sanitetni material in hrano, pozneje pa organiziralo prostovoljno bolničarsko službo, tečaje za primer splošne mobilizacije, tečaje za bolničarje, šole za invalide itd.

V Ljubljani je do italijanske kapitulacije deloval Rdeči križ Ljubljanske pokrajine kot podružnica italijanskega, potem pa je bil obnovljen prejšnji odbor slovenskega Rdečega križa. Ta je reševal zlasti zapornike in internirance. Septembra 1944 je nemški okupator vse njegove odbornike in delegate poslal v taborišča. V Dachauu sta umrla predsednik in prvi tajnik slovenskega RK Oton Fettich-Frankheim in Jože Skalar.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]