Na današnji dan: Rimski katolik

19. julija 1888 je začel v Gorici izhajati Rimski katolik, ki ga je urejal dr. Anton Mahnič. Izhajal je med letoma 1888 in 1896 kot revija za filozofska, teološka, kulturna, politična in socialna vprašanja. Dr. Mahnič je želel doseči, da bi v slovenskem javnem življenju prevladal katoliški kulturni, politični in socialni vpliv nad liberalizmom in materializmom, kakor so ga zagovarjali številni tedanji literarni in politični delavci.

Mahnič je s katoliškega stališča ocenjeval tuje in slovensko leposlovje in si s tem ustvaril sovražnike, ki so list in avtorja ostro napadali v svojih glasilih. Mahnič jim je odgovarjal na enak način. List je prenehal izhajati, ko je bil Mahnič imenovan za škofa na otoku Krku.

Anton Mahnič je v Slovencu objavil serijo člankov pod naslovom Dvanajst večerov, s katerim je začel boj za ločitev duhov na Slovenskem in za uveljavljanje strogo katoliških načel, ker je po njegovem mnenju to bistveni kriterij za pripadnost slovenstvu.

Te ideje je od 1888 širil v Rimskem Katoliku. S tem je povzročil politični razkol med klerikalnim in liberalnim taborom.

Prvi katoliški shod je leta 1892 Mahničeve teze sprejel, s tem pa je bil razkol v slovenskem političnem življenju dokončen.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več