Na današnji dan: Čistke na SAZU

18. maja 1945 je izstopil iz SAZU profesor filozofije na ljubljanski univerzi France Veber. To je naredil pod pritiskom političnega razpoloženja v javnosti, dokler njegova zadeva ne bo ≫do kraja razčiščena≪, vodstvo Akademije pa je spremenilo to v dokončen izstop …

Vodstvo akademije je 15. junija 1945 predlagalo, da se ≫črta≪ iz sestave akademik in profesor matematike na ljubljanski univerzi Rihard Zupančič. Ukrep je utemeljilo s pojasnilom, da se je Zupančič ≫v dobi okupacije Slovenije, kakor je bilo vsem očitno in znano, neprisiljeno, marveč iz lastnega nagiba postavil na okupatorjevo stran in s tem izločil iz našega občestva≪ …

6. septembra 1945 je narodna vlada Slovenije določila, da ≫ostanejo člani SAZU samo tisti njeni dotedanji člani, ki jih potrdi prezidij ljudske skupščine≪, Tako sta bila iz akademije izločena Leonid Pitamic, profesor za ustavno pravo in teorijo države, ter Aleš Ušeničnik, filozof in profesor na ljubljanski teološki fakulteti …

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več