Na današnji dan: Slovenska kmečka zveza

Leta 1989 so nastale nove slovenske opozicijske politične stranke. Najpomembnejše so nastale spomladi 1989. Po svoji idejni usmeritvi so predstavljale vse tri tradicionalne slovenske politične in svetovnonazorske tabore. Skupne so jim bile številne programske točke, predvsem zelo kritičen odnos do političnega in gospodarskega sistema ter do vladajočih političnih organizacij, zlasti do Zveze komunistov in SZDL.

Prva je nastala Slovenska kmečka zveza, vendar ne predvsem kot izraz političnega organiziranja, temveč bolj kot stanovsko gibanje slovenskih kmetov in delavcev v kmetijstvu. Ustanovni zbor, ki je bil 12. maja 1988 v dvorani kina Union v Ljubljani, je organiziral Ivan Oman, kmet iz Zminca pri Škofji Loki, ki ni bil, kot večina drugih opozicijskih politikov, ≫nikoli dejanski ali namišljeni disident, ampak aktivni član družbe, ki je ostajal zvest svojim prepričanjem in idejam in skušal v okviru možnega izboljševati svoje in siceršnje kmečke in kmetijske razmere≪. Bil je ≫eden novih politikov z izdelanimi gospodarskimi, socialnimi in političnimi koncepti≪. Kasneje je bil tudi ≫boter≪ nekaterih drugih na novo nastalih političnih zvez. Slovenska kmečka zveza je delovala še v okviru SZDL kot frontne politične organizacije.

Konec leta 1990 je prevzela ime Slovenska kmečka zveza – Ljudska stranka. Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je stranka dobila 135.808 ali 12,6 odstotka glasov in postala vladna stranka v koaliciji Demos. Od julija 1992 se je imenovala Slovenska ljudska stranka (SLS), njen predsednik pa je bil Marjan Podobnik. Na volitvah leta 1992 je dobila 103.300 ali 8,7 odstotka glasov in deset poslanskih mest v opoziciji.

Na volitvah 10. novembra 1996 je z 19,4 odstotka glasov in 19 poslanci postala druga najmočnejša stranka. Čeprav je imela sklenjeno koalicijsko pogodbo s ≫pomladnima strankama≪ (Socialdemokratsko stranko SDSS in Slovensko krščanskodemokratsko stranko SKD) in imela skupaj z njima polovico glasov v Državnem zboru, se dogovora o skupnem nastopanju ni držala, ampak se je povezala z LDS in s stranko upokojencev osnovala vlado. 15. aprila 2000 so se združili s SKD (Slovenskimi krščanskimi demokrati) pod imenom SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, 31. januarja 2002 pa so se spet preimenovali v staro ime Slovenska ljudska stranka.

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več