Ob reki Vipavi bo življenje varnejše pred poplavami

reka Vipava

Po ogledu sanacije zadrževalnika Vogršček in ureditve reke Vipave se je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak sestal tudi z ajdovskim in vipavskim županom, Tadejem Beočaninom in Goranom Kodeljo. Ogledal si je gradbišča za zagotavljanje poplavne varnosti v Vipavi, v Ajdovščini pa so izpostavili več območij, kjer reka občasno poplavlja.

Ajdovski župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti z Direkcijo RS za vode podpisal sporazum o skupni izvedbi investicije za gradnjo protipoplavnih ukrepov na območju obrtne cone Batuje. Območje je ogroženo z visokimi vodami Vipave, ki v obilnem deževju poplavlja in povzroča materialne stroške tamkajšnjim obrtnikom.

“Z ukrepi je predvidena izgradnja visokovodnih nasipov v kombinaciji s protipoplavnimi zidovi. Dva milijona evrov vredna investicija bo potekala pod okriljem Direkcije RS za vode, Občina Ajdovščina bo nudila pomoč pri pripravi projektne dokumentacije,” je v izjavi po pogovorih povedal Beočanin.

“Sama vsebina podpisane pogodbe o sofinanciranju je, da bo Občina Ajdovščina v roku enega leta pridobila gradbeno dovoljenje za vse protipoplavne ukrepe v poslovni coni Batuje.

Občina Ajdovščina ima sicer tri območja, kjer je reka Vipava ob visokih vodah poplavljala. Prvo območje je bila cesta proti Brjam, kar so s sanacijo rešili pred dobrim letom. Zaveza direkcije za vode je tudi ta, da bo sofinancirala vse stroške, ki bodo ob tem nastali, ter izvedla vse te protipoplavne ukrepe do leta 2024,” je še povedal Beočanin.

Minister Vizjak pa je povedal, da je postala praksa ministrstva, da sklepa sporazume z občinami za pomoč pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj. “Doslej smo podpisali že 28 sporazumov in s tem je projektom namenjenih že približno 207 milijonov evrov, kar je približno dve tretjini vseh razpoložljivih sredstev. To kaže, da bomo teh 310 milijonov iz sklada za okrevanje in odpornost lahko porabili za poplavno varnost,” je povedal minister.

Srečanje se je nadaljevalo z drugimi odprtimi temami s področja okolja in prostora. Ministra so na ajdovski občini seznanili s problematiko območja namakalnih polj ter izpostavili še območje pod vasjo Uhanje, ki je prav tako potrebno potrebno čim hitrejše zaščite.

V nadaljevanju obiska si je minister ogledal še gradbišče objektov za protipoplavno zaščito v središču Vipave. “Ob teh vodnogospodarskih ureditvah ne gre le za protipoplavno zaščito, pač pa za bistveno več. Gre za večnamenski projekt, ki služi hkrati tudi oživitvi kraja, mesta, kjer se na eni strani prepleta ta značilna arhitektura Vipavske doline, po drugi strani pa tudi izviri reke Vipave,” je za STA dejal Vizjak.

Direkcija za vode je lani začela obsežno prenovo območja ob izvirih reke Vipave, ki je poplavno ogroženo. Prenavljajo dotrajan jez v Podskali, sanirajo obrežna zavarovanja in odstranjujejo naplavine nad in pod jezom. Prenova območja je ocenjena na tri milijone evrov, zaključili naj bi jo do konca leta.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več