Leta 2020 največ primerov s področja trga dela in zaposlovanja

Cveto Uršič

Odbor DZ za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2020. Zagovornik Miha Lobnik je dejal, da so se ljudje leta 2020 tako kot že leta 2019 najbolj pogosto obračali nanj zaradi zatrjevane diskriminacije na podlagi invalidnosti, narodnosti in spola. Med področji pa je prevladoval trg dela in zaposlovanje.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je poudaril, da je poročilo pomembno tudi z vidika ozaveščanja javnosti, kaj je diskriminacija in kako jo preprečevati oz. odpravljati.

Na ministrstvu se po njegovih zagotovilih zavedajo, da diskriminacija lahko prizadene kogar koli, in si prizadevajo za čim boljšo ureditev na tem področju.

Predsednica odbora Eva Irgl (SDS) je dejala, da je zagovornik leta 2020 dal 48 priporočil, od katerih se jih je največ nanašalo na zakone in druge predpise. Največ priporočil se je nanašalo na osebno okoliščino invalidnosti, je izpostavila.

Soniboja Knežaka iz SD pa je zanimalo, kateri resorji se najbolj odzivajo na zagovornikova priporočila. Lobnik je pri tem zagotovil, da so vsi resorji pripravljeni sodelovati z zagovornikom.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več