Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

policijski kombi

Policija in Agencija za varnost prometa (AVP) bosta danes začeli izvajati več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovornimi vozili, je sporočila AVP. Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki je usklajena tudi na evropski ravni, bo potekala do 13. februarja.

Policisti bodo med drugim preverjali spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, preobremenjenost, psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost. Nadzor tovornih vozil, tudi tistih z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone, se bo izvajal s preusmeritvijo na kontrolne točke na avtocestah, avtobusi pa bodo nadzora deležni tako na avtocestah in hitrih cestah kot na avtobusnih postajališčih.

V letu 2021 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 10,8 odstotka manj kršitev prometnih predpisov kot v letu 2020, pri voznikih avtobusov pa tri odstotke več. Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti, preobremenjenostjo vozil, neuporabo varnostnega pasu, nepravilnostmi, povezanimi s tovorom, neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov.

Manjšemu številu ugotovljenih prekrškov navkljub so bili vozniki tovornih vozil v letu 2021 udeleženi v vsaki sedmi prometni nesreči na slovenskih cestah, več kot polovico so jih povzročili sami. Za posledicami teh nesreč je lani preminulo 17 oseb.

V obdobju 2017-2021 je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (12) ter voznikov tovornih vozil samih (17).

Vozniki avtobusov so bili v letu 2021 udeleženi v 38 odstotkov več nesrečah kot leto poprej, en udeleženec je umrl. V zadnjih petih letih pa nesreče avtobusov niso terjale nobene smrtne žrtve med potniki na avtobusih.

Najpogostejši vzrok pri prometnih nesrečah, povzročenih s strani voznikov tovornih vozil in avtobusov v zadnjih petih letih, je bil nepravilen premik z vozilom, sledijo nepravilna stran oz. smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja.

Pomemben vzrok nesreč je tudi utrujenost voznika, ki je bila po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 dejavnik v približno petini nesreč. Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji so povzročili domači vozniki (56 odstotkov), a se ta delež zmanjšuje, še navaja AVP.

Ker v Sloveniji tranzitni promet narašča, se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. AVP si zato prizadeva za zagotovitev večje varnosti voznikov tovornih vozil. Tako bo 10. februarja izvedla brezplačen spletni dogodek Vozniki gospodarskih vozil – varni in odgovorni na cestah.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več