Na današnji dan: Tržaška Edinost

8. januarja 1876 je v Trstu začel izhajati list Edinost z geslom V edinosti je moč. Od leta 1900 je bila Edinost dnevnik in za Trst z zaledjem najpomembnejše glasilo liberalne smeri med Slovenci. Izhajala je do 4. septembra 1928.

Soustanovitelj društva Edinost, izdajatelj in odgovorni urednik Ivan Dolinar je v uvodniku štirinajstdnevnika Edinost leta 1876 zapisal: ≫Velika važnost tržaškega mesta za Slovane in zlasti za Slovence, neugodne razmere tržaškega slovenskega ljudstva in prebivalcev po okolici neobhodno zahtevajo, da se v Trstu ustanovi slovenski časopis.≪ Ime mu je nadel po istoimenskem političnem društvu tržaških Slovencev, ki je bilo ustanovljeno le dva meseca poprej. Glasilo se je rodilo kot nujna posledica zaostrenih narodnostnih razmer in predvsem kot še en organ politične agitacije za slovensko slogo, na kar jasno kaže geslo, ki si ga je list postavil pod naslov: ≫V edinosti je moč.≪ List je jasno napovedal, da bo deloval skladno s cilji in nameni društva, ki ga je bilo ustanovilo. Kot pravi že samo ime, je bil namen Edinosti človeška sloga, predvsem pa ≫mir zemlji ter dobra volja ljudem≪.

List je rasel in uspeval ter postal leta 1880 tednik, od druge polovice 1882 pa je izhajal dvakrat tedensko. V letu 1894 je izhajal celo trikrat na teden, v jutranji in večerni izdaji.

Fotografija: Trst, panorama/Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več