Objavljen javni razpis za financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je danes objavila javni razpis za financiranje oz. sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Prijave morajo biti oddane do vključno 28. februarja prihodnje leto do 14. ure.

Financirali oz. sofinancirali bodo velike in manjše temeljne raziskovalne projekte in manjše aplikativne raziskovalne projekte ter podoktorske temeljne in aplikativne raziskovalne projekte. Prav tako pridejo v poštev manjši temeljni raziskovalni projekti v okviru programa dr. Aleša Debeljaka (program AD).

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za manjše temeljne in aplikativne projekte ter za podoktorske projekte je 16,4 milijona evrov, za velike temeljne projekte je štiri milijone evrov, za manjše temeljne projekte v okviru programa AD pa 1,2 milijona evrov.

Pri dodelitvi okvirnih 16,4 milijona evrov za manjše temeljne in aplikativne projekte ter za podoktorske projekte bodo upoštevali tak razrez po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med vedami v letu 2022 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2021. Za tehniške vede je predviden 30-odstotni delež, sledijo pa naravoslovno-matematične vede z 20,1 odstotka, humanistične s 14,9, medicinske z 12,2, biotehniške z 11,8 in družboslovne z 11 odstotki.

Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 evrov. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 evrov, je lahko odobren v višini 100.000 ali 50.000 evrov.

Temeljni raziskovalni projekti v okviru programa AD bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 evrov, veliki projekti pa okvirno 500.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev. Temeljne raziskovalne projekte v okviru programa AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več