Ministrstvo za kmetijstvo objavilo razpis za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi

Ministrstvo za kmetijstvo je v včerajšnjem uradnem listu objavilo razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, katerega cilj je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oz. gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka. Vloge se bo lahko oddalo od 10. januarja do 13. aprila 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša milijon evrov. Za naložbe nosilcev majhnih kmetij ter naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb bo namenjenih po 250.000 evrov, za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov, posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ter naložbe skupin kmetov pa bo na voljo pol milijona evrov.

Za območje pojavljanja medveda in volka bo predmet podpore denimo nakup in postavitev ograje in opreme, nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oz. obori, opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije za napajanje električnih pastirjev, ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oz. obori, nakup dodatne opreme na pašniku oz. obori, kot so oprema za oskrbo z vodo, visoka premična varovalna elektromreža in prikolice za prevoz živali, ter nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji pašnik oz. obora.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več