Na današnji dan: Pogoji za priznanje

Nemški zunanji minister Genscher je 16. decembra 1991 na srečanju zunanjih ministrov v Bruslju predstavil usklajen nemško – francoski predlog do jugoslovanske krize. Državam, ki so si želele priznanja, so članice Evropske skupnosti v izjavi zunanjih ministrov naložile vrsto zahtev. V Deklaraciji o Jugoslaviji so zunanji ministri od kandidatk za priznanje zahtevali upoštevanje mednarodnih konvencij o zaščiti človekovih pravic, pravic narodnih in etničnih manjšin ter dokumentov Konference o evropski varnosti in sodelovanju. Zahtevali so, da vse te zaščite in obveznosti vgradijo v svojo ustavno ureditev in zakonodajo, da vse medsebojne spore in zadeve, povezane s sukcesijo nekdanje države, rešujejo sporazumno z drugimi vpletenimi stranmi in da se obvežejo, da bodo še naprej sodelovale na konferenci o Jugoslaviji. Odločitev o tem, ali država izpolnjuje zastavljene pogoje in je s tem upravičena do priznanja, naj bi sprejela Badinterjeva komisija.

Fotografija: Hans Dietrich Genscher / Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]