Prihodnji teden v parlamentu

DZ v tem tednu začenja redno mesečno sejo z obsežnim dnevnim redom. Poslance čaka obravnava predlogov proračunov za leti 2022 in 2023, po vetu DS pa bodo znova odločali o noveli zakona o lekarniški dejavnosti. V petek pa bo DZ odločal o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec.

Na poslanskih klopeh predloga proračunov za prihodnji dve leti

V torek in sredo ter morda še v četrtek se bodo poslanci ukvarjali s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Poleg predlogov sprememb proračuna za leto 2022 ter proračuna za leto 2023 imajo na dnevnem redu še predlog zakona o njunem izvrševanju ter predlog odloka o zgornji meji porabe javnih blagajn.

Vlada je proračuna pripravljala v okoliščinah postopnega okrevanja gospodarstva po epidemiji covida-19, a bo ta še naprej zahtevala visoke stroške, predvsem za zaščitno opremo ter cepljenje in testiranje.

Za leto 2022 je tako načrtovano zvišanje odhodkov na blizu 14 milijard evrov, leto pozneje naj bi se znižali na 13,4 milijarde evrov. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da se bo primanjkljaj vseeno postopoma zniževal – na 4,6 odstotka BDP v letu 2022 ter na 2,7 odstotka BDP v letu 2023.

Pomembno vlogo bodo pri izvrševanju proračunov v prihodnjih dveh letih igrali evropski viri. Samo iz mehanizma za okrevanje in odpornost bo naša država prihodnje leto prejela več kot 330 milijonov evrov, leta 2023 pa več kot 453 milijonov evrov.

Vlada tako načrtuje bistveno povečanje investicij, še posebej na področju zdravstva. Več denarja bo na voljo tudi za domove za starejše, infrastrukturo, varovanje okolja in digitalizacijo. Prav tako se povečujejo sredstva za občine.

Poslanci ponovno o noveli zakona o lekarniški dejavnosti

Poslanci bodo na redni seji ta teden znova odločali o noveli zakona o lekarniški dejavnosti. Predlog novele zakona je v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina SMC, ključni spremembi sta bili sprememba meril za opredelitev lekarniške mreže in ponovna možnost vertikalnega povezovanja v lekarništvu. A so na odboru DZ za zdravstvo pomembno predrugačili predlog novele, večino členov so črtali in nekoliko spremenili določbo glede vertikalnega povezovanja. Po predlogu lahko samoupravna lokalna skupnost ustanovi veledrogerista, a se lahko dobički porabijo za poslovanje, opremo, naložbe in kadre.

Poslanci so sicer s 47 glasovi za in 37 proti na redni oktobrski seji DZ potrdili predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, a je državni svet na predlog interesne skupine delodajalcev na novelo zakona izglasoval veto. DZ bo tako ponovno glasoval o noveli zakona, pri čemer bo za ponovno potrditev zakona tokrat moralo glasovati 46 poslancev.

DZ o novostih na gradbeno-prostorskem področju

DZ bo odločal o predlogih novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Predlog gradbenega zakona med drugim prinaša novosti glede postopka izdaje gradbenega dovoljenja, kot so možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v instrukcijskem roku 30 dni v določenih primerih, združitev lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi v enem dokumentu, ki ga bo izdajala občina, in možnost gradnje objektov, ki nimajo vpliva na okolje, že po dokončnem gradbenem dovoljenju in ne šele po njegovi pravnomočnosti. Po predlogu se bo nekaj novosti uveljavilo z zamikom, med drugim glede plačila komunalnega prispevka, ki ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak se ga bo odmerilo pred začetkom gradnje.

Predlog zakona o urejanju prostora pa naj bi med drugim prinesel učinkovitejše postopke priprave prostorskih aktov in učinkovitejšo zemljiško politiko, med drugim z vzpostavitvijo projektnega vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju, nadgradnjo postopka načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena po principu vse na enem mestu od načrtovanja do dovoljevanja ter integracijo celovite presoje vplivov na okolje v postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 15.11.

8.30 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije; DZ, povezava do sklica na portalu DZ sta.si/qJF0X1

12.00 začetek seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrski ekipi; povezava do sklica na portali DZ sta.si/qefseg

TOREK, 16.11.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali mandatno-volilne zadeve, predlog sprememb proračuna za leto 2022, dopolnjen predlog proračuna za leto 2023, predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 ter novelo kazenskega zakonika (še 17. in 18.); povezava do sklica na portalu DZ sta.si/qdz84L

SREDA, 17.11.

9.00 nadaljevanje seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ sta.si/q2Z6rX

ČETRTEK, 18.11.

9.00 nadaljevanje seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ sta.si/qA9SVc

17.00 (oz. 15 minut po prekinjeni seji DZ) seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dolgotrajni oskrbi; povezava do sklica na portalu DZ sta.si/qva02i

PETEK, 19.11.

10.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec; povezava do sklica na portalu DZ sta.si/qM6NEn

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več