Okrožnica s protokolom samotestiranja učencev

Covid testiranje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev, so za STA potrdili na ministrstvu. Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim določa korake pri izvedbi samotestiranja v šolah in postopke v primeru pozitivnega rezultata testa pri učencu.

Po protokolu bo, kot je že znano, samotestiranje s hitrimi antigenskimi (HAG) testi potekalo v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvajalo se bo trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Če bo učenec odstoten na katerega izmed navedenih dni, se bo moral testirati naslednji dan, ko bo prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Po protokolu je pogoj za samotestiranje, da se učenec počuti zdrav in da ne kaže znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo otroka napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Učenci bodo samotestiranje izvajali v prostorih, ki jih bodo določili izvajalci izobraževalnega procesa. V času testiranja bo morala biti med učenci zagotovljena zadostna medosebna razdalja.

“Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta,” navaja protokol. Učitelji oziroma osebe, ki bodo spremljale testiranje, pa bodo masko morali nositi ves čas. Otroku se bodo v njegovo neposredno bližino lahko približali le v nujnem primeru.

Učenci si bodo pred začetkom postopka morali umiti roke. Na čisto delovno površino bodo položili papirnato brisačo za enkratno uporabo, na katero bodo odložili ves material, ki ga bodo uporabili pri izvedbi samotestiranja. Po opravljenem testu si bodo roke razkužili.

Po vsaki skupini, ki bo v nekem prostoru izvedla samotestiranje, bo treba prostor dobro prezračiti. Če bo kateri izmed učencev pozitiven na koronavirus, bo treba prostor dodatno očistiti oziroma razkužiti.

Protokol navaja, da morata v primeru pozitivnega rezultata testa učenec in ravnatelj ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ravnatelj pa o pozitivnem rezultatu obvesti starše oziroma zastopnike učenca.

Starši naj po protokolu ob pozitivnem rezultatu testa nemudoma kontaktirajo izbranega zdravnika ali pa otroka sami naročijo na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom. Odzivanje na potrjen primer okužbe se začne po pozitivnem potrditvenem PCR-testu, pa navajajo navodila NIJZ za samotestiranje učencev in dijakov.

Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR-testa v izolaciji. V tem času ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se bodo s šolami morali dogovoriti, če se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, se bodo s starši samotestirali doma, nato pa bodo šoli ali zavodu izvid testa sporočili na evidenčnem listu.

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus se bo začelo izvajati v sredo, 17. novembra, in ne že v ponedeljek, 15. novembra, kot je bilo sprva napovedano. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja.

Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

Kot je znano, pa samotestiranje ne bo obvezno za cepljene in prebolele učence. Kot je danes za STA povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, ki je podpisan pod protokol samotestiranja, bodo otroci cepljenje in prebolelost dokazovali z enakimi potrdili kot odrasli. Do njih lahko dostopajo prek portala zVem, svojega pediatra, potrdilo pa lahko tudi kupijo v lekarni.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več