Objavljen razpis za varuha pravic gledalcev in poslušalcev

RTV Slovenija

Aktualni varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev na RTVS Ilinki Todorovski se bo 17. januarja prihodnje leto iztekel mandat. Glede na to je javni zavod objavil razpis za delovno mesto varuha v novem petletnem mandatu. Rok za prijavo je 8. november.

Kandidat za varuha mora imeti univerzitetno izobrazbo oziroma raven izobrazbe druge bolonjske stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj na področju medijev, poleg tega pa tudi visok profesionalni in osebni ugled ter zaupanje v javnosti, je zapisano v razpisu, objavljenem na spletni strani RTVS.

Kandidat ne more biti oseba, ki je bila ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem član organov političnih strank, evropski poslanec ali uslužbenec in funkcionar v organih EU. Prav tako ne more kandidirati oseba, ki je bila v tem obdobju predsednik republike, predsednik vlade, poslanec, član državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, državni sekretar ali drug funkcionar v državnih organih. Nenazadnje kandidat v tem obdobju ni smel biti generalni direktor, generalni sekretar, predstojnik vladnih služb in organov v sestavi, direktor direktoratov in organov v sestavi, načelnik upravne enote in tudi ne direktor oziroma tajnik občinske uprave.

Varuh tudi ne more biti oseba, ki je član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma je zaposlena pri konkurenčnih medijih in tudi ne oseba, ki ima v teh medijih lastniške deleže. Prav tako ne more biti na to mesto imenovan član sveta za radiodifuzijo in zaposlen na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije ter član oziroma zaposlen v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih. Varuh pa tudi ne more biti oseba, ki sodeluje v postopkih sprejemanja teh odločitev.

Nenazadnje varuh ne more biti član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTVS. Varuh ne more postati niti ožji družinski član vodilnih delavcev RTVS, kot so generalni direktor RTVS, direktor Radia Slovenije in direktor Televizije Slovenije ter tisti zaposleni v RTVS, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.

Kandidati morajo prijavo, življenjepis, potrdilo o izobrazbi, program dela oziroma vizijo razvoja razpisanega področja in ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev poslati na elektronski naslov zaposlitev@rtvslo.si ali na naslov kadrovske službe na RTVS na Kolodvorski ulici 2 v Ljubljani s pripisom varuh pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev ter uporabnikov programskih vsebin RTVS.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več