Gorenjci bolj zdravi od slovenskega povprečja, a s težavami na področju duševnega zdravja

Gorenjska regija

Podatki kažejo, da je zdravje Gorenjcev boljše od slovenskega povprečja, drugačno pa je stanje na področju duševnega zdravja. Tudi na Gorenjskem vse večja težava postajajo alkohol in samomori. Posebej pa Gorenjsko pestita slabša kadrovska zasedba v zdravstvu in otežen dostop do pomoči na področju duševnega zdravja.

Zdravstveno situacijo na Gorenjskem s poudarkom na duševnem zdravju je predstojnica kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Hafner predstavila na posvetu, ki je ta teden potekal v Kranju in je bil posvečen zlasti duševnemu zdravju starejših.

Gorenjska, ki šteje deset odstotkov prebivalcev Slovenije, beleži boljše podatke na področju zdravja prebivalcev kot ostala Slovenija. Ima pa še nekaj drugih značilnosti, ki so morda s tem povezane. Tako ima Gorenjska boljšo izobrazbeno strukturo od slovenskega povprečja in najvišjo delovno aktivnost v državi.

Gorenjci imajo v povprečju najmanj bolniške odsotnosti, imajo daljše pričakovano trajanje življenja od slovenskega povprečja, nizka sta tudi splošna umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Vse to ob tem, da je kadrovska zasedba v zdravstvu na Gorenjskem slabša, je navedla Hafnerjeva.

Na področju duševnega zdravja je anketa izpred nekaj let pokazala, da se skoraj 60 odstotkov Gorenjcev in 56 odstotkov Slovencev počuti sproščeno in umirjeno. 54 odstotkov Gorenjcev in 52 odstotkov Slovencev se je deklariralo za srečne, pri starejših od 65 let pa je bila ta razlika med Gorenjsko in slovenskim povprečjem še izrazitejša.

Vendar Gorenjci pogosteje od povprečja prihajajo k družinskim zdravnikom zaradi težav v duševnem zdravju, tako je na primarni ravni na Gorenjskem ugotovljenih nadpovprečno število duševnih in vedenjskih motenj. “Morda imamo zelo dobre zdravnike, ki hitro odkrijejo težavo, in bolj prosvetljene ljudi z manj stigme na področju duševnega zdravja, ki gredo prej iskati pomoč,” je dejala Hafnerjeva.

Po drugi strani imajo Gorenjci podpovprečno stopnjo ugotovljenih duševnih motenj na področju ambulantne specialistične dejavnosti. Dostopnost do psihiatrov je namreč, kot je poudarila Hafnerjeva, slaba. “Smo pa daleč najbolj obremenjena regija z bolnišničnim zdravljenjem zaradi duševnih in vedenjskih motenj pri moških, pri ženskah pa smo na drugem mestu v Sloveniji,” je opozorila.

Malo pogosteje od državnega povprečja je na Gorenjskem ugotovljena depresija. Samomorilni količnik, ki je bil vedno pod količnikom ostale Slovenije, je leta 2013 prešel to stopnjo in Gorenjska se je zadnja leta začela uvrščati med najbolj obremenjene regije po samomoru. To je lahko povezano tudi z rastjo težav z alkoholom. Na področju bolnišničnih zdravljenj zaradi posledic alkohola že več kot polovica gorenjskih občin presega slovensko povprečje.

Glede samomorov na Gorenjskem bolj kot drugod po državi izstopajo ženske, še vedno pa je samomor najpogostejši pri starejših moških. Med 113 ljudmi, ki so od leta 2013 do 2019 na Gorenjskem umrli zaradi samomora, je bilo 85 moških in 28 žensk. Lani je samomorilni količnik padel, še vedno pa so mu najbolj izpostavljeni starejši, ki so storili več kot polovico samomorov.

Svetovna zdravstvena organizacija je za celotno Slovenijo ugotovila, da je na primarni ravni zdravstvenega varstva premalo strokovnjakov psihiatrije in klinične psihologije, da pa imajo splošni zdravniki znanje za odkrivanje duševnih motenj in napotitve na specialistično raven. Posebej je pohvalila model psihoedukativnih delavnic v centrih za duševno zdravje oziroma zdravstveno vzgojnih centrih.

Tu pa je Gorenjska znova zapostavljena. Regija do leta 2019 ni imela nobenega centra za duševno zdravje, zdaj ima le enega, in sicer na Jesenicah, pa še ta se sooča z velikimi kadrovskimi težavami. Hafnerjeva je prepričana da bi bilo treba poskrbeti za enakomerno razporeditev po državi in za skrajšanje čakalnih vrst. Za več blagostanja v družbi bo ključno delati tudi na področju duševnega zdravja, je dejala.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več