Na današnji dan: Prijatli obrodile so trte …

Vino pa ima res kar nekaj vpliva na dogajanja na Slovenskem. 17. oktobra 1570 je bil izdan Razglas o novem vinskem davku, kar je prvi uradni dokument v slovenščini. Kranjski deželni stanovi so z njim privolili v povišani letni prispevek dežele za utrjevanje Vojne krajine. V zameno za to jim je deželni knez dovolil pobirati carino od raznih predmetov, ki so jih tovorili iz dežele.

Za kmete, ki so veliko trgovali z vinom, je pomenil na novo uvedeni vinski davek hudo breme. Na Dolenjskem, na Krasu in v Pazinski grofiji je sprožil uporniško gibanje. Stanovi so želeli kmete prepričati, da je ta davek potreben, in so dali zato odločbo o njem prevesti v slovenščino in jo nato prebirali na javnih mestih.

Vir: Peter Colnar, Slovenska kronika tisočletja

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več