V novogoriški občini začeli z deli v poslovno-ekonomski coni Kromberk

Nova Gorica

Po številnih težavah in različnih ovirah, na katere je naletela novogoriška občina pri pridobivanju soglasij, je v teh dneh stekla gradnja komunalne infrastrukture v poslovno-ekonomski coni Kromberk. Na območju cone bodo lahko postavili do osem poslovnih in proizvodnih objektov različnih velikosti.

Na tem območju niso predvidene površine za težko proizvodnjo, pač pa si želijo proizvodnje ali storitvene dejavnosti, ki prinaša visoko dodano vrednost in zaposluje več visoko izobraženih delavcev, je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril novogoriški podžupan Sašo Kogovšek.

Zanimanja za gradnjo v novi poslovni coni naj bi bilo veliko, na občini povprašujejo po zemljiščih tako domači kot tudi tuji podjetniki, je povedal novogoriški župan Klemen Miklavič. Zato so se odločili, da bodo zemljišča zainteresiranim investitorjem ponudili z javnim razpisom, še pred njegovo objavo pa pripravili predstavitev nove poslovne cone.

“Načrtujemo, da bomo razpis za prodajo zemljišč objavil takoj po sprejetju proračuna 2022-2023, torej predvidoma decembra letos. Prodajali bomo osem zemljišč različnih velikostih, od okrog 2000 do 4200 kvadratnih metrov, skupaj 25.416 kvadratnih metrov. Zemljišča bo možno združevati oz. možno bo sodelovanje zainteresiranih subjektov v okviru posameznega zemljišča,” je še povedal Kogovšek.

Na razpis prijavljene interesente za nakup in gradnjo v poslovno-ekonomski coni Kromberk, kjer naj bi kvadratni meter parcele stal do 57 evrov, subvencioniran pa bo tudi komunalni prispevek, bo pregledala in točkovala posebna komisija, ki jo bo določil župan. Komunalno opremljanje zemljišča naj bi bilo zaključeno do marca 2023, vzporedno s komunalnim opremljanjem pa bi lahko tekle tudi gradnje prvih objektov.

Poslovno-ekonomska cona Kromberk je sicer največja investicija na področju gospodarstva v zadnjih desetletjih v novogoriški občini. Za odkup zemljišča od družbe Projekt je občina namenila 2,5 milijona evrov, dodatne 3,4 milijona evrov pa bo namenila za gradnjo komunalne infrastrukture. Pridobila pa je sofinanciranje, od evropskega sklada za regionalni razvoj 1,96 milijona evrov, od državnega proračuna pa 840.000 evrov.

Za ureditev cone si prizadevajo od leta 2005.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več