Na današnji dan: Slovenec

14. oktobra 1873 je v Ljubljani začel izhajati politični list Slovenec. Bil je glasilo katoliške struje in pozneje Slovenske ljudske stranke.

Že v prvi številki v prvem odstavku uvodnika je napovedal, da bodo njegove kritične žurnalistične bodice najprej letele nad ≫ustavoverne liberalce≪. Znotraj državnih meja je hitro pokazal zobe nemškemu liberalnemu tisku in meščanstvu in se na drugi strani navduševal nad cesarjem.

Z idejo zedinjene Slovenije v srcu in z geslom Vse za vero, dom, cesarja je krenil list na pot opisovanja in pojasnjevanja takratnih družbenih razmer.

Predvsem na Kranjskem je naelektreni slovenski politični prostor dobil s Slovencem zadnjo vzpodbudo za dokončno izoblikovanje dveh idejno ločenih političnih taborov. Sicer je bil proces, zaradi vse hujšega pritiska nemškega liberalnega meščanstva, začasno zaustavljen in je ponovno nastopila doba slogaštva, ki je obe glavni politični trobili, Slovenski narod in Slovenca, za nekaj časa prisilila, da sta igrali enake viže. Prava obraza obeh časnikov sta se pokazala šele v osemdesetih letih.

Bistven prispevek Slovenca je bil v tem, da je slovenskemu življu ponudil drugo možnost. Vsak je lahko dnevno spremljal družbene razmere z dveh jasno postavljenih gledišč, katerih skupni imenovalec je bilo dokončno izoblikovanje slovenskega naroda in Slovenca.

Vir: Peter Colnar, Slovenska kronika tisočletja

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več