V zadnjem desetletju upadlo število kmetijskih gospodarstev

bale sena

Kmetijski pridelavi je bilo v Sloveniji v letu 2020 namenjenih 473.989 hektarjev (ha) oz. 23 odstotkov vse površine. Površina se je od leta 2010 malenkost zmanjšala, za okoli 440 ha oz. 0,1 odstotka. Število kmetijskih gospodarstev pa je v zadnjem desetletju upadlo za devet odstotkov, na 67.915, kažejo začasni podatki Popisa kmetijstva 2020.

Največji delež kmetijskih zemljišč v uporabi, pri čemer niso upoštevani skupni pašniki, glede na celotno površino regije je bil v pomurski statistični regiji, 48 odstotkov, najmanjši pa v goriški regiji 13 odstotkov, je danes sporočil državni statistični urad.

V letih od 2010 do 2020 se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi sorazmerno najbolj zmanjšala v koroški regiji, za šest odstotkov, na 19.898 ha. Povečala se je samo v obalno-kraški regiji, in sicer za 14 odstotkov, na 15.566 ha.

V državi je bilo lani 67.915 kmetijskih gospodarstev. Največ jih je bilo v podravski regiji (16 odstotkov ali 10.789), najmanj pa v zasavski regiji (tri odstotke ali 1715).

V desetletju do leta 2020 je število kmetijskih gospodarstev najbolj upadlo v pomurski regiji, za 20 odstotkov, na 7084. Povečalo se je samo v obalno-kraški regiji, za 13 odstotkov, na 3468.

Delež njiv je v celotni Sloveniji obsegal 175.913 ha oz. 37 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi. Delež je bil največji v pomurski regiji, kjer je obsegal 84 odstotkov kmetijskih zemljišč (53.784 ha), najmanjši pa v zasavski regiji, kjer je obsegal osem odstotkov površine kmetijskih zemljišč (1883 ha).

Površina njiv v državi se je med popisoma 2010 in 2020 povečala za tri odstotke, na 175.913 ha. Sorazmerno najbolj se je povečala v obalno-kraški regiji, za 24 odstotkov, na 1457 ha, najbolj zmanjšala pa v koroški regiji, za devet odstotkov, na 2952 ha.

Z rejo živine se je lani ukvarjalo 66 odstotkov kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Obseg živinoreje na kmetijskih gospodarstvih – ta se meri s skupnim številom glav velike živine – se je od leta 2010 do 2020 zmanjšal za tri odstotke, na 408.659 glav živine. V primorsko-notranjski regiji se je obseg živinoreje povečal za 20 odstotkov, na 13.525 glav živine, sorazmerno najbolj pa se je zmanjšal v pomurski regiji, za 12 odstotkov na 38.458 glav živine.

V Sloveniji se je v letu 2020 redilo 476.347 glav govedi, redili pa so jih na 28.471 kmetijskih gospodarstvih. Največ govedi so redili v savinjski regiji (19 odstotkov ali 89.657), najmanj pa v obalno-kraški regiji (en odstotek ali 2935). Število govedi se je od leta 2010 povečalo za en odstotek, na 476.347.

V popisu kmetijstva v letu 2020 so bili zbrani tudi podatki o delovni sili na kmetijskih gospodarstvih, vendar ti zaradi drugačne metodologije zbiranja podatkov niso primerljivi s podatki iz preteklih raziskovanj, pravijo na statističnem uradu. Skupna delovna sila na kmetijskih gospodarstvih je v letu 2020 znašala 67.945 polnovrednih delovnih moči.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več