Na današnji dan: Nastajanje Slovenske demokratične zveze

Iniciativni odbor kasnejše SDZ (Slovenske demokratične zveze) je pod vodstvom dr. Dimitrija Rupla 12. oktobra 1988 sprejel programske teze bodoče zveze, ki jih je predstavil na drugem sklicu Zbora slovenskih kulturnih delavcev sredi novembra 1988. Teze so v javnosti močno odmevale. Konsenza o tem, da bi se organizirali kot politična organizacija, v vodstvu nastajajoče zveze še ni bilo.

Potrebo po politični organiziranosti je poudarjal zlasti filozof dr. Ivo Urbančič, ki je bil eden od osrednjih akterjev znamenite 57. številke Nove revije in v Društvu slovenskih pisateljev mag. Rudi Šeligo. Kmalu je to stališče prevladalo. Oblast je nastajanje novih političnih struktur zelo vznemirjalo, težko so prenašali dejstvo, da se želijo organizirati izven obstoječih struktur, zato so jih skupaj z mediji, ki so prav tako težko požirali modernizacijo političnega življenja, tlačili skupaj s starimi transmisijskimi, t. i. družbenopolitičnimi organizacijami. Stara nomenklatura se je trudila, da ne bi nič ostalo zunaj sistema.

Vir: Peter Colnar, Slovenska kronika tisočletja

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več