Na današnji dan: Slovenija na svoji poti

Slovenska skupščina je 27. septembra 1989 sprejela 81 ustavnih amandmajev, s katerimi je temeljito spremenila ustavo.

Sporni za jugoslovansko politiko in hkrati ključni za proces demokratizacije in osamosvajanja so bili amandmaji o samoodločbi kot trajni, celoviti in neodtujljivi pravici slovenskega naroda, o prevzemanju odgovornosti za zavarovanje položaja republike oziroma države in o tem, da na ozemlju Slovenije nihče ne sme razglasiti izrednih razmer brez soglasja Skupščine SR Slovenije.

Ustavne spremembe so omogočile tudi prehod v večstrankarski sistem, Zvezi komunistov in drugim družbenopolitičnim organizacijam pa so odvzele vodilno vlogo v političnem življenju. Tako je bil formalno omogočen nastanek političnih strank, ki so do tedaj delovale v drugačnih oblikah.

Ko so konec leta sprejeli še Zakon o političnem združevanju, se je večina novonastalih strank v pripravah na prve večstrankarske volitve združila v Demokratično opozicijo Slovenije – Demos. Z dopolnilom k ustavi je bila kot slovenska oziroma državna himna razglašena Zdravljica. Konec marca 1990 je bil o tem sprejet še zakon.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več