Slovenski rod, peta obletnica

Portal in časnik Slovenski rod, posvečen rodoslovju in zgodovini, praznuje peto obletnico obstoja.

Pred petimi leti je zaživel zgodovinski in rodoslovni portal Slovenski rod. Posvečen je osebni zgodovini, krajevni zgodovini, družinskim kronikam in družinskim drevesom. 

Zemljepisno se osredotoča na Primorsko, Istro in Furlanijo, oziroma za Slovenijo, Hrvaško in Italijo. Portal sta ga ustanovila rodoslovca Mojca in Tino Mamić (2016). Leta 2019 je začel izhajati tudi v tiskani obliki. Spletni Slovenski rod se je ob peti obletnici pridružil medijski skupini Javnost.si podjetja Javnost Lab Ltd iz Velike Britanije. 

Ime je nastalo slučajno, iz rodbinske kronike v obliki starega časopisa z naslovom Slovenski rod. Konec 19. stoletja je namreč na Slovenskem izhajal dnevnik Slovenski narod. Geslo portala in časnika je: “Poiščite svoje korenine: Slovenski rod.” Vpisan je v razvid medijev pod številko 2024.

Prva uradna tiskana številka je izšla decembra 2019. Tiskani Slovenski rod ima 16 barvnih strani velikosti A4, izhaja pa kot priloga brezplačnika Vipavska v nakladi 14.000 izvodov, ki jo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva občin Vipava in Ajdovščina ter mest Nova Gorica in Solkan. Junija je izšla 7. številka, naslednja pa izide konec septembra.

Portal je lani v tem času doživel veliko prenovo. Spletni naslov portala je www.slovenski-rod.eu, za angleško različico pa www.slovenian-genealogy.eu. Portal ima prevode še v: hrvaščino, francoščino, nemščino, italijanščino in španščino. V tem času ga je obiskalo 50.000 obiskovalcev. Ena tretjina obiskovalcev je iz tujine, največ iz ZDA. Portal je dobil tudi 1000 evrov finančne podpore s strani Urada za Slovence po svetu, ter dobrih 200 evrov s strani Občine Ajdovščina za projekt Hišna imena Vipavske.

Zunanjo podobo portala je oblikoval Marjan Krnjić, oblikovalec iz Maribora, ki dela v Londonu. Tiskano izdajo oblikuje Janja Dicandija iz Marezig pri Kopru. Ureja ga Tino Mamić.

Objava iz tednika Novi Glas: KLIK

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več