Mestna občina Koper z razpisom za učinkovitejšo blažitev socialnih stisk otrok in mladostnikov

Mestna občina Koper je objavila javni razpis, prek katerega bo sofinancirala programe v javnih vrtcih in šolah na območju mestne občine, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, nastalih kot posledica epidemije bolezni covid-19. Rok za prijavo se izteče 20. avgusta.

Otroci in mladostniki so zaradi razvojnih značilnosti in potreb zagotovo ena najranljivejših skupin, pri katerih se bodo posledice epidemije novega koronavirusa in z njo povezanih ukrepov kazale še dolgo. Da bi ublažila duševne stiske, v katerih so se v tem času znašli, bo koprska občina z novim šolskim letom sofinancirala dodatne preventivne programe in psihosocialno svetovanje, ki jih bodo v javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah izvajala društva, ustanove in zavodi, so napovedali na koprski občini.

Poleg individualnega psihosocialnega svetovanja in pomoči ter svetovanja in pomoči v manjših skupinah bodo finančno pomoč namenili še za organizacijo preventivnih delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja, nasilja in zasvojenosti z alkoholom oz. s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter delavnic socialno-emotivnega učenja, ki so namenjene zviševanju socialne in čustvene kompetentnosti, treningu socialnih veščin in upravljanju z medosebnimi odnosi.

Na razpis se lahko prijavijo društva, ustanove in zavodi, ki so registrirani, usposobljeni in kadrovsko okrepljeni za izvajanje navedenih programov. Občina si želi, da bi programe izvajali v vseh vzgojno izobraževalnih zavodih v občini, in sicer od začetka šolskega leta do konca leta 2021. Za ta namen je v proračunu predvidela 15.400 evrov.

Občina bo poleg tega Osnovni šoli Koper oz. Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše v Kopru zagotovila sredstva za dodatni program za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov kot pomoč pri posledicah epidemioloških razmer, ki je namenjen vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom koprskih osnovnih in srednjih šol, njihovim staršem in pedagoškim ter šolskim strokovnim delavcem. V sklopu programa bodo oblikovali interdisciplinarno skupino za strokovno pomoč in podporo vsem, ki skrbijo za razvoj otrok in mladostnikov.

Še naprej pa bodo v okviru društva Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje – Šentprima zagotavljali tudi brezplačno psihosocialno in pravno pomoč za socialno ogrožene občane, so še navedli na mestni občini.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več