17. april 1947 Prva jugoslovanska petletka

V prvih dveh letih po vojni je bila končana povojna obnova, nato pa je sledilo obdobje planskega razvoja socializma. 17. aprila 1947 je jugoslovanska vlada uzakonila prvo petletko. Pospešen razvoj industrije je bil v skladu s prepričanjem, da je le številen delavski razred porok in nosilec socializma. Z nacionalizacijama v letih 1946 in 1948 so bili podržavljeni skoraj vsi proizvajalni obrati in sredstva. V zasebni lasti so ostale le mala in srednja kmečka posest ter mala obrt. Racionirani preskrbi prebivalstva je sledila še prisilna oddaja presežkov kmetijskih pridelkov, ki je veljala do začetka leta 1952. Najpomembnejši industrijski obrat, zgrajen v prvi petletki v Sloveniji, je bila tovarna strojev Litostroj v Ljubljani. Med industrializacijo v letih od 1947 do 1955 je bila v Sloveniji zgrajena ali posodobljena večina velikih industrijskih obratov. Ob tem je morala Slovenija precejšen del narodnega dohodka dati zveznim skladom za razvoj drugih republik. Poleti 1948 je v Jugoslaviji in Sloveniji povzročil velike spremembe spor z Informbirojem, ki je povzročil med komunisti grozljivo čistko tudi s ≫prevzgojnim ≪ zaporom na Golem otoku in Grgurju. Hude posledice je za mnoge prebivalce imela politika prisilne kolektivizacije.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več