3. april 1942: Začetki nacionalizacije

Izvirni greh težav, ki so še vedno velike ob denacionalizaciji, je bil storjen 3. aprila 1942, ko je Izvršni odbor OF izdal ≫odlok o
razlastitvi tujih veleposestnikov v povračilo škode, povzročene po okupatorjih≪.
V odloku je odredil, da se razlaste brez odškodnine in z inventarjem vred veleposestva, ki so v lasti pripadnikov okupatorskih narodov in tistih slovenskih veleposestnikov, ki dajejo pomoč okupatorjem. Imetje naj bi uporabili za povračilo škode, ki jo povzročajo okupatorji. Razlastili so večino veleposestnikov tuje narodnosti na Dolenjskem in Notranjskem. Ponekod so zemljo razdelili agrarnim interesentom, drugod pa so jo dali v skupno obdelovanje.
Če je bil ta odlok še razumljiv, pa so bili naslednji ukrepi v bistvu samo navadno ropanje imovine.
Drugi ukrep OF je sledil 14. junija 1942 kot odlok IO OF ≫o dodeljevanju in upravljanju zemlje izseljenih Kočevarjev≪. Določil je, da je zemlja izseljenih kočevskih Nemcev na voljo OF kot predstavnici slovenskega naroda in jo ona dodeljuje Slovencem v brezplačno uporabo. Dodeljujejo in upravljajo naj jo območne gospodarske komisije, ki naj upravljajo tudi nedodeljeno zemljo. Kočevski Nemci so pustili na Kočevskem okoli 47.000 ha zemlje.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več