22. marec 1459: Habsburžani na vrhu

Cesar Maksimilijan I. se je rodil v dunajskem Novem mestu 22. marca 1459. Habsburžane je povzdignil v eno najmogočnejših družin v Evropi. Tradicionalnim družinskim posestim v Avstriji je dodal še številna druga. Nemški kralj je postal leta 1486, cesar leta 1493. V času njegovega vladanja se je razširila oblast Habsburžanov še na španske posesti v Evropi in kolonijah.

Leta 1490 si je pridobil posestva na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem. Po miru leta 1491 v Bratislavi so prešla pod njegovo oblast tudi nekdanja salzburška posestva ob ogrski meji (Ptuj, Pišece, Brežice, Sevnica in Reštanj).

Z dedovanjem po Goriških grofih je leta 1500 zaokrožil habsburško posest v Slovenskem primorju, njihovo posest na Koroškem pa je povezal s posestjo na Tirolskem. V vojni z Benečani 1508-1516 je cesarjeva vojska osvojila Tolminsko in Bovško, Oglej in Gradiško. Meja med Benetkami in habsburškimi deželami se ni več spremenila do konca Beneške republike leta 1797. Z njegovim dvorom je bilo povezanih več izobražencev s Slovenskega (T. Prelokar, P. Bonomo, Ž. Herberstein).

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več