15. marec 753: Patronat nad Karantanijo

Prvo naseljevanje Slovanov na današnjem slovenskem ozemlju so ugotovili okoli leta 550. Prišli so iz smeri današnje Moravske. Po odhodu Langobardov z današnjega slovenskega ozemlja v Italijo leta 568 so se začeli naseljevati v izpraznjeni prostor Avari in Slovani. Tu so ostali še ostanki romaniziranih staroselcev, ki so deloma še ohranili krščanstvo. V tem času se je že uveljavil nov, slovanski govor. V 8. stoletju ja bila na vzhodnem Tirolskem meja z Bavarci, na robu Furlanske nižine z Langobardi, ki so bili naseljeni tudi v Istri na kraškem robu.

Na območju južne Koroške je nastala v začetku 7. stoletja relativno samostojna krajina Slovanov s svojim knezom Valukom. Pridružila se je Slovanom pod vodstvom kralja Sama.

658: neodvisna Karantanija

Po propadu Samove plemenske zveze leta 658 je krajina Slovanov s središčem na Krnskem gradu severno od današnjega Celovca, ki se je že začela imenovati Karantanija, ohranila neodvisnost.

Ko so Karantanci okoli leta 743 Bavarce zaprosili za pomoč pri obrambi pred Avari, so morali priznati njihovo nadoblast. Z vladanjem kneza Hotimira leta 751 se je začelo pokristjanjevanje Karantancev, kar je sprožilo tri neuspele upore.

Salzburška nadškofija je 15. marca 752 prevzela patronat nad Karantanijo, ki je bila najstarejša slovenska politična tvorba v Vzhodnih Alpah od 7. do 9. stoletja. Njeno središče je bilo na Gosposvetskem polju (danes na avstrijskem Koroškem), kjer je bilo že v rimskem času središče province Norik.

Pokristjanjenje

Zaradi okrepljenega obrskega pritiska so se Karantanci okoli leta 745 povezali z Bavarci in z njihovo pomočjo odvrnili obrsko grožnjo, vendar so tako prišli tudi pod bavarsko in za njo pod frankovsko nadoblast. S pokristjanjevanjem so bili vključeni v politični in kulturni krog zahodne Evrope.

Prvi pokrajinski škof za Karantance je postal Modest, ki je v deželi posvetil prve cerkve. Hotimir, ki je vladal od 751. do 769. leta, v svoji politiki pokristjanjevanja ni imel enotne domače podpore. To se je v času njegovega življenja pokazalo v dveh neuspešnih protikrščanskih uporih leta 763 in 765. Triletni upor po njegovi smrti (769 do 772) je bil zatrt šele z bavarsko pomočjo.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več