10. marec 1856: Ferdinand Seidl, prvi slovenski naravoslovec

V Novem mestu se je rodil 10. marca 1856 začetnik slovenske geologije in geološke terminologije, meteorolog in prvi slovenski naravoslovec Ferdinand Seidl. Njegovo največje delo Das Klima von Krain opisuje vse pomembnejše klimatološke pojave na Kranjskem. Delo je izšlo v nemščini, ker mu je Slovenska matica postavila za natis vrsto nesprejemljivih pogojev.
Po potresu v Ljubljani se je lotil študija potresoslovja in geologije. Napisal je vrsto razprav za domače in tuje časopise. Leta 1908 je objavil knjigo Kamniške in Savinjske Alpe, ki je prvo poročilo o geologiji te gorske skupine. Na Seidlovo pobudo je Muzejsko društvo predložilo tedanji slovenski vladi spomenico, s katero se je začelo organizirano varstvo narave na Kranjskem.
Dve zahtevi iz spomenice sta bili kmalu uresničeni. Leta 1922 so zavarovali ogrožene rastlinske in živalske vrste, leta 1924 pa so za 20 let zavarovali Alpski varstveni park, to je 140 kvadratnih kilometrov veliko Dolino sedmerih jezer.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več