5. marec 1528: Turki so v Sloveniji

Slovenski narod je zagotavljal avstrijskim deželam in Habsburžanom nekakšen obrambni zid, ki jih je obvaroval gorja turških vpadov. 5. marca 1528 so se Kranjski deželni stanovi zbrali na zasedanju, da bi razpravljali o obrambi proti Turkom.

Konec 15. in v prvi polovici 16. stoletja so slovenske dežele najbolj trpele zaradi turških vdorov. Kronisti in uradna poročila podajajo dokaj resnično podobo opustošenosti slovenskega ozemlja. Cele vasi so bile zapuščene, polja neobdelana. Zlasti so bila prizadeta obsežna območja na Dolenjskem, v Beli krajini, na Notranjskem, Krasu, Štajerskem in v Prekmurju. Na Ptujskem gospostvu je bilo v zadnjih letih 15. stoletja okoli 30 odstotkov opustelih vasi.

Kranjski stanovi so leta 1525 dobili podatek, da so Turki v petdesetih letih tridesetkrat pustošili po naših krajih in odpeljali 200.000 ljudi. Če upoštevamo približno cenitev števila slovenskega prebivalstva v tistem času, vidimo, da so te navedbe nedvomno pretirane.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več