3. marec 2009: Odkritje Barbara rova

V Barbara rovu pri Hudi jami, ki je del opuščenega premogovnika Laško, so odkrili množično grobišče ljudi, ki so jih pobili po koncu 2. svetovne vojne. Avgusta 2008 so rov začeli raziskovati v okviru dejavnosti Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Želeli so preveriti, če držijo govorice o povojnem grobišču. Po ukinitvi komisije je raziskovanje rova potekalo pod okriljem Muzeja novejše zgodovine Slovenije pod vodstvom Mitja Ferenca in Jožeta Dežmana.
Šele 3. marca 2009 jim je uspelo doseči rov, potem ko so morali odstraniti vse umetno postavljene pregrade in zidove. Med žrtvami so pripadniki slovenskega domobranstva, pripeljani iz Teharij, hrvaški domobrani in ustaši ter civilisti.
24. julija 2008 so prebili zidano zaporo, ki je prej 64 let zapirala stranski rov, ki je peljal proti grobišču. Po prebitju zapornega zidu je bilo ugotovljeno, da je rov za zidom do stropa zasut z jalovino. 3. marca 2009 so prebili 100,2 metra različnih preprek, kot so nasutje z jalovino, z glino, dve debeli betonski pregradi, debela opečna pregrada. Ko so odstranili vse zapore, so najprej naleteli na množico čevljev, ki so prekrivali tla rova vse do prvega jaška. Rov je bil pri jašku zasut z materialom, ki se je vsul iz rova, ki leži pravokotno na smer glavnega rova. 10 metrov naprej so v rovu našli množico trupel, ki so prekrivala celotno širino rova in so segala do drugega plazu približno 20 metrov naprej. Takoj po odkritju je prostor, kjer so bila najdena trupla, policija zavarovala kot kraj vojnega zločina. Število pomorjenih še ni ugotovljeno.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več