Šolanje na domu je pravica (poziv ministrici)

Zaradi nevarnosti, ki jo za nekatere kronične bolnike, starše in stare starše, predstavlja vrnitev v šole, je treba spremeniti zakonodajo.

Šolanje na domu je pravica staršev, ki pa se ne da uveljaviti sredi šolskega leta. Treba je počakati do poletja, potem pa opraviti vse ne najbolj preproste birokratske postopke, da bi to pravico uveljavili septembra.
Zaradi epidemije so mnogi starši, ki morajo otroke pošiljati v šolo zaskrbljeni. Mag. Ambrož Demšar, prof. matematike in fizike iz Podlubnika pri Škofji Loki je zato napisal odprto pismo, ki ga v celoti objavljamo.

Vrnitev v šolo pomeni za nekatere nevarnost

v ponedeljek se učenci zahodnega dela Slovenije spet vračajo v šole. Zaradi zdravstvenega stanja starejših članov (tast hematoonkološki, tašča onkološka in pljučna bolnica – še čakata na cepljenje, živimo v skupnem gospodinjstvu) me to zelo skrbi. Predvsem pa nočem naprtiti odgovornosti tretješolcu, da bi s prenosom virusa iz šole pri svojih najbližjih povzročil hudo bolezen ali celo smrt.

Podajam pobudo, da ministrstvo za šolstvo v tem kriznem času:
omogoči, da starši lahko sami ocenimo, ali zdravstveno tveganje predstavlja večjo grožnjo za družino kot odsotnost učenca od pouka in se otrok lahko (začasno) šola še naprej doma in

po uspešnem cepljenju ranljivih oseb se učenec vrne v šolo in nadaljuje s poukom

Druga možnost je, da popravi 89. člen ZOsn, da lahko starši šolo obvestimo tudi med letom, da bomo svojega otroka šolali na domu do konca šolskega leta
– učenec, ki ostane doma, dela predmetne izpite ob zaključku leta.

Zakaj?

V številnih gospodinjstvih živimo skupaj šoloobvezni otroci s starejšimi rizičnimi odraslimi, ki v večini še niso cepljeni. Vnos virusa s pomočjo osnovnošolca iz šole v naša gospodinjstva je zelo verjeten.

Posledice…

Nihče od učiteljev ne bi bil bolj obremenjen – razen predmetnega izpita ob koncu leta, v razredih je več prostora, ravnateljem ni potrebno individualno presojanje primerov, nobene potrebe ni po dokazilih zdravnikov, staršem je omogočena svoboda izbire, na otroka se ne naloži morebitno nepredstavljivo breme krivde zaradi povzročitve bolezni, pozitiven učinek je na epidemiološko stanje v Sloveniji.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več