Novega glasa četrt stoletja

Novi glas praznuje 25 let, saj je prva številka našega časopisa po združitvi tržaškega Novega lista z goriškim tednikom Katoliški glas prišla iz tiskarne v četrtek, 11. januarja leta 1996. Obletnice se spominjamo v mesecu verskega tiska, o katerem se danes žal skorajda ne piše več, ker so se časi spremenili, časopisi so se temeljito spremenili, tudi zato, ker se vedno bolj umikajo v nišo, ki ostaja predvsem domena starejših.

Prav zato ima današnji tednik Novi glas spletno stran, prav zato smo prisotni na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih, a še vedno ostajamo zvesti tudi papirju in našim naročnikom. Ne skrivamo, da imamo velikanske težave z italijansko pošto, ki ne dostavlja pravočasno časopisa, a ponavljamo, da si prizadevamo najti drugo rešitev, ki bo končno zagotovila našim naročnicam in naročnikom pravočasno dostavo časopisa.

Novi glas je danes edini slovenski časopis, ki izhaja na Goriškem na obeh straneh državne meje, že to pove veliko o sedanji družbi. Če se za hip ozremo nazaj, bomo seveda brez nepotrebne skromnosti zapisali, da je Novi glas edina uspešna združitev v našem prostoru, čeprav je bilo ob združitvi obeh tednikov veliko težav, tudi nasprotovanj, a je le zmagala dobra volja. O našem delu naj govorijo drugi, ne smemo pa pozabiti podatka, da se je pri Novem glasu izšolalo izjemno veliko slovenskih časnikark in časnikarjev, ki danes delajo pri drugih časopisih, medijskih hišah pri nas; nikjer drugje niso in takrat tudi ne bi imeli možnosti postati poklicni časnikarji.

Tudi to govori o pravilni izbiri takratnih upraviteljev, ki so se odločili za Novi glas. V času pandemije nam je kljub velikim težavam uspelo Novi glas ponovno prenoviti, kar govori predvsem o tem, da se da veliko narediti tudi v malem. Seveda gre naša zahvala predvsem vam, drage naročnice in naročniki, ki nam ostajate zvesti, kot gre iskrena hvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, vsem dobrotnikom, somišljenikom in seveda tudi tistim našim verskim, družbenim in političnim predstavnikom, ki so še mnenja, da je Novi glas pomemben dejavnik v današnjem mozaiku slovenskega svobodljubnega, demokratičnega tiska in medijskega prostora.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več