Vse več šolarjev prihaja v šolo peš!

V zadnjih desetletjih je začela večina slovenskih šolarjev v šolo prihajati z avtobusom ali avtomobilom. V Ajdovščini, kjer je bila dolga leta samo ena šola, so v šolo prihajali vsak dan, brez izjeme, peš tudi otroci iz Kožmanov, Grivč in Nemškarice. Danes je to nepredstavljivo. Zato so šturski učitelji začeli spreminjati navade učencev in v enem letu naredili velik premik.

Osnovna šola Šturje pa že drugo leto aktivno sodeluje v projektu trajnostna mobilnost Ministrstva za infrastrukturo. Namen projekta je doseči spremembe potovalnih navad v smeri bolj zdravih, ekoloških in trajnostnih rešitev. To so: peš hoja v šolo, kolesarjenje ali javni avtobus. Uradni cilj projekta, ki se odvija pod sloganom: »Gremo peš! S kokoško Rozi.«, je povečati delež aktivnih prihodov otrok v šole za najmanj 7 odstotkov. 

Šturska šola je z anketo najprej ugotovila, kako otroci prihajajo v šolo. Učitelji so otroke začeli spodbujati, naj spremenijo navade. v smeri trajnostnega razvoja. Posebej so o tem govorili v tednu evropske mobilnosti.

Na podlagi ankete so izdelali elektronski zemljevid z naslovom Nevarna mesta na šolskih poteh Osnovne šole Šturje. “Pripravili smo tudi priporočila za urejanje šolskega okoliša OŠ Šturje Ajdovščina po načelih trajnostne mobilnosti, ki vsebujejo osem prioritetnih ukrepov. Oboje smo poslali na občino Ajdovščina,” je povedal Martin Štinjek, koordinator projekta.

Uspeh ni izostal. Vse več otrokov prihaja v šolo peš. V dobrem letu so državni cilj, da bi 7 odstotkov otrok v šolo prihajalo peš, z avtobusom ali kolesom podvojili. V enem letu tako v šolo po trajnostnih poteh prihaja kar 15 odstotkov otrok več.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več