Kje je prva šola v Ajdovščini

Prva ajdovska osnovna šola ni bila v isti stavbi kot danes, marveč v sedanji stavbi Centra za socialno delo na Gregorčičevi 18. Na pročelju so septembra 1997 odkrili spominsko ploščo z napisom prof. Ivane Slamič, ki je bila tudi dolgoletna ravnateljica ajdovske osnovne šole.
Prvotni namen te stavbe je bil za šolske potrebe, kar se razbere tudi iz napisa na spominski plošči: »Ta stavba je bilo prvo šolsko poslopje v Ajdovščini. Graditi so jo začeli 28. 2. 1885 in jo odprli šolarjem 3. 11. 1885. SGP Primorje Ajdovščina je v letu 1998 stavbo obnovilo za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.

Drugačni časi

V času izgradnje te stavbe sta bila na ozemlju današnje Ajdovščine dva samostojna kraja. Na desnem bregu Hublja je bila Ajdovščina, na levem bregu Hublja pa so bile Šturje. Slovensko ozemlje je bilo takrat pod državo Avstro-Ogrsko, ki je bila razdeljena na dežele. Po reki Hubelj je takrat potekala deželna meja. Ajdovščina je spadala pod deželo Goriško, Šturje pa pod deželo Kranjsko, zato je vsak kraj imel svojo osnovno šolo in dve ločeni šolski poslopji.

Prva osnovna šola v Ajdovščini. Foto: Andrej Kogoj

Zgodovina šolstva v Ajdovščini

Začetki segajo najmanj v leto 1778, če ne še dlje v preteklost. V enem izmed let v obdobju 1793–1799 je bila šola ukinjena. Ponovno je bila uvedena najverjetneje leta 1832. Do leta 1885 je bil pouk po zasebnih hišah. Prizadevanja o zidavi skupnega šolskega poslopja za Ajdovščino in Šturje so dokončno propadla leta 1884, ker se niso mogli zediniti, v katerem kraju bo postavljena nova šola. Novo stavbo v Ajdovščini so začeli graditi 28. februarja 1885 in dokončali 21. oktobra 1885. V njej je pričel pouk 3. novembra 1885. Zidarska dela je vodil zidarski mojster Miha Blažko iz Lokavca, ki je po vsem Vipavskem slovel kot sposoben zidarski mojster.

Prva osnovna šola v Ajdovščini, spominska plošča. Foto: Andrej Kogoj

Nova šola Danila Lokarja Ajdovščina

Stara šolska poslopja, v katerih smo s poukom zaključili ob koncu šolskega leta 2015/16, imenovali smo jih stavba 1, stavba 2 in stavba 3, so služila pouku več desetletij.  V stavbi 1, ki so jo slovesno odprli 5. maja 1956, je danes Waldorfska osnovna šola na Primorskem. V stavba 2, ki so jo zgradili leta 1961, je danes Glasbena šola Vinka Vodopivca. Pred vselitvijo glasbene šole je stavba bila temeljito prenovljena in tudi protipotresno ojačana. V stavbi 3, ki je bila dograjena leta 1966, je potekal pouk natanko 50 šolskih let. Od poletja 2016 je poslopje samevalo izpraznjeno. Prav v teh dneh (september 2020) stavbo podirajo.31. avgusta 2016, na predvečer prvega šolskega dne, je bilo slovesno odprtje novega šolskega poslopja Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. V novem šolskem poslopju so sedaj vsi učenci pod eno streho. Nova šola ima 27 velikih ter 6 manjših učilnic, 13 kabinetov, večnamenski prostor, knjižnico in multimedijo, kuhinjo, zobozdravstveno ambulanto, šolski vrt, šolsko igrišče in parkirišče. Z nadhodom je povezana s športnim centrom, kjer je pouk športne vzgoje.


DELITE
Ne spreglejte
Naloži več